Angsttherapie

Angsten kunnen steeds groter worden. Ze kunnen je zo gaan beheersen dat ze je dagelijks leven hoe langer hoe meer gaan bepalen en beperken. En niet alleen je eigen leven, maar ook dat van je directe omgeving. Je gaat situaties die de angst kunnen oproepen meer en meer uit de weg. Je horizon wordt steeds kleiner.

Gezonde angst

Op zich is angst een gezonde emotie. Angst is dan een reactie op een werkelijke bedreiging. Angst maakt je alert. Klaar voor de juiste reactie. ‘Fight’, ‘flight’ of ‘freeze’. Afhankelijk van het gevaar zal het beter zijn te ‘vechten’, te ‘vluchten’ of te ‘verstijven’.

Ongezonde angst

Angst kan ook veroorzaakt worden door dingen die voor anderen niet als bedreigend worden ervaren. Ook dan kunnen de angstgevoelens bijzonder heftig zijn en emoties geven die ‘objectief’ niet bij de situatie passen. Het zijn angsten die met je op de loop gaan, zonder dat je ze kunt beheersen. Je krijgt er met je ‘gezonde verstand’ geen grip meer op.

Vermijden van angst

Hoe meer je alles probeert te vermijden wat je angst triggert, des te sterker zal de angst worden. Angst wordt dan een reusachtige schaduw die onlosmakelijk met jou verbonden is.

Angsttherapie

Het is moeilijk zelf van je angsten af te komen. Met therapie lukt dat wel. Samen doorlopen we een persoonlijk behandeltraject. We kijken naar de symptomen van jouw angst, maar ook naar een mogelijke oorsprong. Van daaruit gaan we stap voor stap werken aan beheersing van die specifieke angst. Uiteindelijk doel is werkelijke uitdoving van de angst. Pas dan kun je weer in vrijheid bewegen in je eigen leven. Pas dan zal je niet langer door je angst gegijzeld zijn.
 

Top 5 van angsten


1. Paniekaanvallen

Een paniekaanval begint als een reactie op iets wat je op dat moment niet kunt handelen. Het grootste probleem is dat een paniekaanval de eerste keer zo’n bedreigende ervaring is dat er al gauw ‘angst voor de angst’ ontstaat. Dat zou niet nodig hoeven zijn en toch gebeurt vrijwel altijd. 
 
Dit patroon moet zo snel mogelijk worden doorbroken. Hoe meer je erin vastraakt des te groter wordt het. Een paniekaanval is op zich niet bedreigend. Het is een lichamelijke reactie die voortkomt uit stress. 
 
Samen onderzoeken we de aanleidingen. Daarna kan er in therapie snel resultaat worden geboekt.
Paniekaanvallen zijn goed onder controle te krijgen.

2. PTSS

Posttraumatische stress komt in alle gradaties voor. Of het nu om een zware posttraumatische stressstoornis gaat of om stress als gevolg van een traumatische gebeurtenis in alle gevallen beheerst de traumareactie je leven. Er moet dus altijd werkelijk iets gedaan worden om het leven weer ten volle te kunnen leven.

Allereerst is het van belang in therapie na te gaan of de klachten vanuit een enkelvoudig of een meervoudig trauma zijn ontstaan. De symptomen vormen vaak de eerste aanleiding om hulp te zoeken. Die komen dan ook snel in beeld.
 
Daarna volgt een onderzoek naar de ‘haarden’ die deze symptomen in stand houden.
Tenslotte wordt een rangorde aangebracht in de heftigheid van de onderliggende ervaringen. 
 
Pas als die stappen grondig doorlopen zijn, kan een behandeling in gang worden gezet.

3. Verlatingsangst

Bij verlatingsangst is er vrijwel altijd sprake van een onveilig hechtingspatroon in de kindertijd. De ouder/kind relatie heeft om welke reden dan ook niet de noodzakelijke veiligheid kunnen bieden. En die redenen kunnen heel divers zijn.
 
Deze moeilijke start brengt het kind op grote achterstand in sociale contacten. In latere relaties heeft het vaak de neiging zich steeds opnieuw afhankelijk op te stellen en zich krampachtig vast te klampen aan de partner. Vanuit grote onzekerheid is er een voortdurende jaloezie en controledwang.  Uiteindelijk blijft er vaak voor de partner van iemand met verlatingsangst geen andere mogelijkheid over dan zich of te schikken in een onevenwichtige relatie of er definitief uit te stappen.
 
In therapie worden oorzaken en gevolgen van de verlatingsangst onderzocht. Vanuit kennis en inzicht kan gewerkt worden aan vergroten van innerlijke en uiterlijke autonomie. Vergroten van zelfstandigheid dus en onafhankelijkheid. Van daaruit kan een evenwichtige relatie worden opgebouwd.

4. Bindingsangst

Ook bij bindingsangst is er sprake van een onveilig hechtingspatroon in de vroege jeugd. Het ontstaat als ouders een kind te vroeg aan zijn lot overlaten. Het kind leert zo door schade en schande dat het alleen op zichzelf kan rekenen. De mensen die het meest dichtbij staan, bieden geen steun al is die nog zo hard nodig. 
 
Op deze manier wordt het leren redden van jezelf een noodzakelijke overlevingsstrategie. Er ontstaat de drang het altijd alleen aan te kunnen en anderen niet nodig te hebben.
 
In latere relaties stellen mensen met bindingsangst autonomie, onafhankelijkheid en vrijheid boven emotionele binding. Zodra er het gevoel ontstaat dat de partner een beroep op je doet en het contact wil versterken, werkt dat verstikkend. De neiging je los te maken, wint het dan van de behoefte aan liefde en contact.

Bij bindingsangst speelt de omgekeerde reactie van die bij verlatingsangst. Ook hier kan een partner zich schikken in de onbalans van de relatie of deze verbreken. Ook hier zijn de patronen hardnekkig en staan zij een goed samenzijn in de weg.
 
In therapie worden ook nu oorzaken en gevolgen van de bindingssangst onderzocht. Vanuit kennis en inzicht kan gewerkt worden aan vergroten van innerlijke stabiliteit en de wil de eigen patronen te overstijgen. Je bent niet je patroon, je bent zoveel meer dan hoe je je uit noodzaak ooit hebt moeten ontwikkelen.

5. Doodsangst

Doodsangst is altijd gekoppeld aan ervaringen uit het verleden. Mensen met doodangst hebben de moed verloren voluit te leven. Vaak is het een zoektocht naar de oorzaken. Die zoektocht op zich levert al veel helderheid en inzicht op.
 
Als de oorsprong kan worden gevonden, kan die worden aangepakt. Met alle inzichten die tijdens de therapie zijn verkregen is het mogelijk doodangst goed hanteerbaar te maken.


Stresstherapie

Bij stresstherapie gaan we direct aan de gang met het afbouwen van overmatige stress tot een acceptabel niveau.

Iedereen die last heeft van stress weet ook hoe moeilijk het is er weer vanaf te komen. Dat komt omdat overmatige stress vrijwel altijd een waarschuwing van je systeem is die je serieus moet nemen. Stress vertelt je dat er iets aan de hand is, in je lichaam en in je mind. Doe je te weinig met dat signaal dan gaat stress in de loop van de tijd steeds meer bezit van je nemen.

Stresstherapie werkt zowel aan de directe stressgevoelens als aan de oorzaak ervan. Vanaf de start van de therapie zijn we erop gericht je effectief om te leren gaan met stress en met je emotionele balans.

Stress, een vicieuze cirkel

Stress is een vicieuze cirkel. Je raakt er bijna niet meer uit. Elk ongenoegen levert stress op. Maar stress gaat op den duur ook een eigen leven leiden. Dan is het een probleem op zich geworden.

Stress kan ‘stapelen’. De stress-vrije periodes zijn dan te kort. Zo wordt er een kettingreactie op gang gebracht. Die kan leiden tot ernstige overbelasting van je hele systeem en uiteindelijk tot volledige uitputting. Alles is te veel. Lichamelijk en geestelijk ben je ‘op’.

Functionele stress

In de therapie brengen we overmatige stress terug tot wat die moet zijn: functionele alertheid en concentratie.

Grenzen stellen, ik-versterking, hulpbronnen in jezelf leren aanboren en verantwoordelijkheid nemen zijn stappen die in de loop van de behandeling leiden tot meer keuzevrijheid. Vanuit die vrijheid kun je de stress de baas.

Heb je nog vragen of wil je een afspraak maken? Neem contact op met Psycholoog Amersfoort

Reviews Angsttherapie

Icon

Anne

Na een aantal ongelukken met paarden ontwikkelde ik angst om paard te rijden.

Lees meer

Jelle

De sessies bevielen zeer goed, ik voelde me gerespecteerd en begrepen. In plaats van om het probleem heen draaien waren we actief op zoek naar een oplossing en daar ben ik het traject heel dankbaar voor.

Lees meer

Peter

Bij Jeannette heb ik na ongeveer acht sessies een verandering doorgemaakt die ik vooraf niet voor mogelijk had gehouden. Ik ging van angstig en soms ook heftige paniek naar meer rust, acceptatie en kreeg ik bij Jeannette het vertrouwen in mijzelf weer terug.

Lees meer

Lars

Steeds verder in de behandeling merkte ik dat ik bewuster ging leven, genieten en alles om me heen steeds meer begon te waarderen. De woede werd beheersbaar.

Lees meer